T-Sql kullanarak while ile insert query çalıştırmak

Aşağıdaki while döngüsü ile , belirttiğiniz sayıda insert yapmanız mümkün


USE DbName;
GO
DECLARE @counter INT;
DECLARE @tempTaskId UNIQUEIDENTIFIER;
SET @counter=1;
WHILE @counter<1000
BEGIN
SET @tempTaskId=NEWID();
INSERT INTO DbName..TableName (Id, Name,) VALUES (@tempTaskId, 'Test veri'+ CONVERT(varchar(10), @counter));
SET @counter=@counter + 1;
END
GO

İyi çalımalar.

Posted in Genel, T-SQL | T-Sql kullanarak while ile insert query çalıştırmak için yorumlar kapalı

T-SQL – Transaction Dahilindeki Row ları Atlayarak Verileri Alma

Örneğin, bir row, işlem görürken, o row ile ilgili veriyi farklı bir client da process etmek, concurrency hatalarına sebep olabilir.

 

Bu gibi durumlara engel olmak için, o anda işlem gören (örneğin update yapılan) row ları getirmeden veriyi almak mümkün. Böylece, concurrency hatasının önüne geçilebilir.

Oguzh4n ın paylaştığı bu bilgiyi aşağıda örnekliyorum

 

select * from table WITH (updlock, readpast)

 

Queue uygulamaları için faydalı olabilir.

İyi çalışmalar.

Posted in Genel, T-SQL | Tagged , , , , , , | T-SQL – Transaction Dahilindeki Row ları Atlayarak Verileri Alma için yorumlar kapalı

T-Sql Date Diff

Örneğin, verilerimizin  tarihine göre sıralama numarası elde etmek isteyebileceğimiz bir numara üretmek istiyoruz. Bu durumda DATEDIFF ile , ekleniş tarihine göre, integer bir number elde edebiliriz.

update tabloAdi set sira=  DATEDIFF(s, ‘19700101’,eklenisTarihiAlaniAdi)

 

İyi çalışmalar.

Posted in Genel, T-SQL | Tagged , , , , , , , , , | T-Sql Date Diff için yorumlar kapalı

Stored Procedure Adına Göre Arama

Merhaba,

Sistemde bir stored procedure var mı yok mu ? Bunu adına göre aşağıdaki gibi arayabilirsiniz.

select *
from
sys.procedures
where
name like ‘%SP_NAME_BURADA%’

Posted in Genel, T-SQL | Tagged , , , , , , | Stored Procedure Adına Göre Arama için yorumlar kapalı

Webstorm Kısayollar

Dosyayı Projede Göster : alt + F1

 

Posted in Webstorm | Tagged , | Webstorm Kısayollar için yorumlar kapalı

Toolkit

 1.  Linqpad
 2. mRemote
 3. Redgate ToolBelt
 4. Wireshark
 5. Webstorm
 6. BalsamiqMockups
 7. Notepad++
 8. Expresso
 9. Winmerge
 10. SoapUI
 11. Fiddler
 12. Filezilla
 13. Process Explorer
 14. LibLog
 15. BeyondCompare

 

Posted in Genel, Toolkit | Tagged , , , , | Toolkit için yorumlar kapalı

AppPool ve WebSite Oluşturmak

Aşağıdaki iki kaynak, programatik olarak application pool ve website oluşturmak için gayet faydalı olabilir.

 

http://www.iis.net/configreference/system.applicationhost/sites/site/application

http://stackoverflow.com/questions/4791701/create-an-application-pool-that-uses-net-4-0

Posted in Asp.Net, CSharp.Net, Genel, IIS | Tagged , , , , , | AppPool ve WebSite Oluşturmak için yorumlar kapalı

Bilgisayar Adından Ip Bulmak

Merhaba.

Intranet ortamında, adını bildiğiniz bir bilgisayarın, ip adresine ihtiyaç duyarsanız, bu bilgiyi c# ile aşağıdaki gibi elde edebilirsiniz.

 


Dns.GetHostAddresses("BilgisayarAdı")
.ToList()
.ForEach(a => Console.WriteLine(a.ToString()));

Posted in Asp.Net, CSharp.Net, Genel | Bilgisayar Adından Ip Bulmak için yorumlar kapalı

SSL Kullanan Wcf Servislerde, ServiceValidationCallBack Configuration

Merhaba.

SSL gerekgiren servislerde, System.Net içindeki şu bilgiyi set ederek işlemlere devam edebiliriz.

ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; };

Posted in CSharp.Net, WCF | Tagged , , , , , , , | SSL Kullanan Wcf Servislerde, ServiceValidationCallBack Configuration için yorumlar kapalı

Reflection ve Linq ile , generic parametre bazında arama yaparak, class search etmek

Merhaba.

Şöyle bir tipe sahip olduğunuzu varsayalım.,

MyHandler<T,TResult> : IHandler<T,TResult>

IHandler dan türemiş tüm handler ların  , farklı generic parametresi olabilir.

Bu durumda, generic parametreye göre, handler arama ihtiyacı duyabilirsiniz.

Bu durumda aşağıdaki örneği takip edebilirsiniz

 


var requiredType = from mType in allTypes
from mInteraface in mType.GetInterfaces()
where
mInteraface.GetGenericArguments().Contains(commandType) &&
mInteraface.GetGenericArguments().Contains(commandFirstGenericArgument)
select mType;

&nbsp;

dynamic myInstance =
Activator.CreateInstance(requiredType.First());
var result= myInstance.Handle((dynamic)command);

Posted in CSharp.Net, Depency Injection, Genel, Kod Örnekleri, Linq | Tagged , , , , , , , | Reflection ve Linq ile , generic parametre bazında arama yaparak, class search etmek için yorumlar kapalı